#devup11
Moltes gràcies!
Després de la #devup11 no ens en podem estar d’agrair a tots els ponents, sponsors, partners i assistents que la seva passió pel desenvolupament iPhone hagi fet possible l’iPhone DevUp by Ideateca. Moltes gràcies!

Etiqueteu-vos a les fotos de Facebook

DevUp 2011 by Ideateca DevUp 2011 by Ideateca DevUp 2011 by Ideateca DevUp 2011 by Ideateca DevUp 2011 by Ideateca

Vídeos

Bienvenida y apertura. Cómo promocionar y rentabilizar una app. Tendencias. - DevUp 2011 by Ideateca Telefónica - DevUp 2011 by Ideateca Mi primera app para iPhone: por dónde empezar. Trucos y consejos - DevUp 2011 by Ideateca De la idea a la App Store: cómo se gesta una aplicación para iPhone - DevUp 2011 by Ideateca Monetizing your app with advertising networks and virtual currency - DevUp 2011 by Ideateca